Поверителност

Декларация за защита на личните данни и съгласие за използването им

Ние стриктно спазваме разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и съответните вътрешни законови и подзаконови актове и всики указания на Комисията за защита на личните данни в процеса на събиране, обработка и използване на данните.


С приемането на настоящата Декларация за защита на личните данни, предоставяте своето свободно съгласие на “НЕТКОМ” ЕООД да събира, обработва и използва и съхранява данни, като съблюдава законовата регламентация за защита на данните с цел сключване и изпълнението на договора за покупко-продажба на стоки и посочените по-долу условия. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и единствено по воля на субекта на данни и това ще влезе в сила от съответния момент нататък. Можете да възразите пред дружеството срещу обработването на личните ви данни при наличие на законово основание за това. Събиране, обработка и използване на лични данни

Лични данни са всички онези данни, които могат да бъдат свързани с определено лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Към тях спадат например вашите имена, телефонен номер, пощенски или имейл адрес,номер на кредитна карта, ЕГН.


За целите на обработването на Вашата поръчка съхраняваме и обработваме собственото и фамилното ви име, адрес, емейл и номера на мобилния ви телефон. За целите на необходимата обработка на плащането в определени случаи се изискват допълнително и следните данни: при плащане с карта „НЕТКОМ” ЕООД изисква пълното ви име, имейл адрес и данни за кредитната ви карта. Не съхраняваме номера на кредитната карта, а го предаваме директно към доставчика на платежната услуга.


Данните, необходими за изпълнението на договора за покупко-продажба на стоки се предоставят само в необходимия обхват на други трети страни (напр. доставчици на ИТ услуги, платежни услуги и обслужване на клиенти) в рамките на регистрацията и за извършване на продажбата на стока. Нашите доставчици на услуги имат право да използват предоставените им данни единствено за изпълнение на своите задължения, но не и за каквито и да било други цели.


“НЕТКОМ” ЕООД не предоставя на трети страни лични данни за рекламни цели. 


Съгласно закона за защита на личните данни имате право на безплатна информация относно това, какви ваши данни се съхраняват, както и право на коригиране, изтриване или блокиране на данните. Моля за тази цел или за допълнителна информация и предявяване на правото си за обжалване да се обръщате към: “НЕТКОМ ЕООД” с адрес гр. Русе, булевард Тутракан 44 или на email: mallblinds@abv.bg